Lennart Hellsing

Poeten som lyfter fram barnlitteraturen Lennart Hellsing föddes 1919. Under sin livstid förnyade han genren och synen på barn och barnlitteratur. Han utbildade sig först till ingenjör och journalist, men fann sitt kall redan på 1940-talet, då han de ...

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om