Olof Landström

Olof Landström är född i Åbo, Finland 1943. I tonåren flyttade han med sin familj till Stockholm och började på Konstfack, linjen för reklam och bokhantverk. Efter avslutad utbildning 1963 jobbade han med illustrationsuppdrag och kom också ut med tre ...

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om