Carin Wirsén

När jag skriver är drivfjädern det stora intresset för barns tidiga språkutveckling och begreppsbildning.Motto: barndomen går inte i repris.Mina idéer kring böckerna är:Lustfylld lek med ord och begrepp.Rim, ramsor och tokprat. Vill stimulera och bek ...

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om