Våra rättigheter är inte bara tillgängliga utgivna som böcker – Rabén & Sjögren Licensing arbetar även med att utveckla hela licensprogram för svenska upphovsmän. Möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt skapa starka koncept tillsammans med bokutgivning är vår styrka, likaså det nätverk av förlag, agenter och upphovsmän som utgör grunden i vår verksamhet.

Sedan 2007 utvecklar Rabén & Sjögren egna produkter, så kallade non-books, som vi även säljer internationellt. Detta har gett oss en kännedom om flertalet marknader, förståelse för produktutveckling och framför allt kunskap kring våra varumärken och att hitta de egenskaper som förstärker det som de specifika karaktärerna och varumärkena representerar.

Att arbeta med Rabén & Sjögren Licensing
För att få en korrekt utvärdering av en blivande licenstagare, önskade produkter och distributionskanaler vill vi tillsammans med upphovsman utvärdera en affärs- och marknadsplan före tecknande av ett licensavtal. Är planen baserad på en kommande treårsperiod så har vi ett gott underlag för att gå vidare i diskussionerna!

När ett licensavtal är upprättat får alla våra licenstagare tillgång till en digital bildbank med illustrationer och riktlinjer för karaktärerna. Alla produkter ska skickas till oss för godkännande för att möta upphovsmännens önskemål om hur deras karaktärer ska användas.

Vi strävar efter att på smidigaste sätt få ut högkvalitativa licensprodukter på marknaden i rätt tid och har därför till vår hjälp designkunnig personal med erfarenhet av våra varumärken som kan hjälpa till i godkännandeprocessen i nära samarbete med våra upphovsmän.