Om Rabén & Sjögren

Rabén & Sjögren är ett av Sveriges ledande barn- och ungdomsboksförlag. Förlaget ger ut böcker för alla åldrar av ledande svenska och utländska författare och illustratörer, samt ljudböcker, musik, spel och non-books.

Rabén & Sjögren ingår i Norstedts Förlagsgrupp, som även ger ut skönlitteratur, fackböcker och referensverk. Norstedts som grundades 1823 är Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste.

Vi finns i det vackra Norstedtshuset på Riddarholmen vid Norrström. Huset som byggdes för förlaget på 1880-talet pryds av den prisbelönta neonskylten med förlagsnamnet i blått.

Norstedts Förlagsgrupp ägs sedan 1 juli 2016 av Storytel AB.

Vision och affärsidé

Vår affärsidé är att förmedla berättelser, kunskaper och erfarenheter  till så många läsare som möjligt, i så många former som möjligt. Det gör vi genom att välja, förädla och sälja böcker.

Vi arbetar ständigt med att utveckla utgivning och format, marknadsföring och försäljning. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för våra författare och upphovsmän att hitta läsare på alla de ställen där de kan nås.

Vår förläggargärning bygger lika mycket på djup erfarenhet som ständig förnyelse.

Norstedts och Rabén & Sjögren, liksom det vackra huset på Riddarholmen där vi verkar, har en lång historia. Våra medarbetare hör till branschens mest kompetenta och tillsammans bär vi vidare vår stolta tradition som ansvariga utgivare. Vi ska fortsätta att spela en huvudroll i svenskt kulturliv under lång tid framåt.

Det innebär att vi ska fortsätta vara lyhörda inför nya strömningar inom litteraturen och samhället, attrahera nya upphovsmän och vara en av de mest inspirerande samarbetspartnerna. Vi tar ett aktivt ansvar för att utveckla den svenska bokmarknaden och delta i det publicistiska samtalet, liksom att ständigt verka för ett ökat läsande.

Vår vision formulerar vi följaktligen på detta sätt:

Vi ska vara Sveriges mest attraktiva förlagshus och vara ledande i bokbranschens utveckling.