Välkommen till Rabén & Sjögrens bokvår!

Publicerad:

2016-10-19

När mina barn var yngre berättade de att vänner till dem fick betalt av sina föräldrar för att de skulle läsa böcker. En läst bok gav en viss peng. Troligtvis berättade de det för mig för att kolla om jag och barnens pappa eventuellt tänkte anamma samma upplägg. Det tänkte vi inte. Vi läste för dem och läser själva för att det för oss är självklart, viktigt, stimulerade och härligt. Det var väl det som vi i handling ville förmedla utan att ens ha tänkt tanken. Att betala skulle bli tvingande – och läsningen sannolikt tråkig.

När man har barn omkring sig lär man sig hyfsat snabbt att barn inte gör som du säger – de gör som du gör. En gammal sanning som gäller i många andra sammanhang också, i relationer och på arbetet. Om du själv läser kommer ditt barn sannolikt att läsa, kanske inte just nu eller hela tiden, men så småningom. Sedan ett par år tillbaka pratar många om vikten av att barn och unga läser, inte minst politiker och myndigheter. Men vad gör de egentligen i handling?

Det förefaller fortfarande vara främst engagerade eldsjälar som med osviklig energi driver olika läsprojekt med stöd från författare, förlag, bokhandel och olika stiftelser. Den gamla sanningen gäller också för bevakningen av barnböcker och barnkultur i media – på frågan om barns läsning och barnkultur är viktig svarar alla ja, men utrymmet som ges i media är sorgligt litet. Om fler som skriver om kultur i olika kanaler låter barnkultur ta plats, synliggöras och får den betydelse den bör ha, får det en god effekt på barnfamiljernas kulturkonsumtion.

Och det motsatta, när barnböcker knappt syns i mediebevakningen, leder det till att barnböckers kvalitet och värde reduceras. Vi får en ökande konsumtion av det som i mattermer skulle benämnas "junk food". Billigt och snabbt men utan avtryck och beständighet.

De flesta vuxna man frågar kan vittna om att en del berättelser och bilderböcker de tog del av som barn har gjort avtryck för livet – sådana böcker skrivs och illustreras förstås i hög grad även idag. Du hittar dem här i vår utgivning 2017 och vi hoppas att de synliggörs och får ta plats bland allt annat snabbt och flyktigt. För den nya sanningen är väl att flera av de gamla fortfarande råder – för att citera författaren Samuel Johnson (mitten av 1700-talet) "Det som skrevs utan möda läses i regel utan nöje ".

Välkommen till vårutgivningen 2017!

Ann Sköld, Förlagschef


Fotograf: Magnus Liam Karlsson