Mårten Sandén

Mårten Sandén är född 1962 och bosatt i Stockholm. Han är författare och låtskrivare på heltid, men har psykologexamen och en fil kand i samhällsvetenskapliga ämnen. Familjen består av hustru och fyra barn. Mårten Sandén tilldelades Astr ...

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om