Alfons Åberg - en modern klassiker!

 

På senhösten 1972 kom den allra första boken om Alfons Åberg, God natt, Alfons Åberg. Det är den Alfons-berättelse som översatts till flest språk.

 

Böckerna om Alfons Åberg toppar år efter år listorna över mest utlånade böcker på våra bibliotek. Bara i Sverige har närmare 5 miljoner Alfons-böcker tryckts och böckerna finns översatta till ett trettiotal språk. Under fyra decennier har Alfons varit huvudperson i 25 berättelser och etablerat sig som en del av vårt kulturarv.

 

Alfons Åberg har också tagit plats i forskningen. Avhandlingen Synligt/osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg, lades fram av Annika Gunnarsson 2012 vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

Förutom i böckerna har Alfons Åberg genom åren synts på bio, på tv, på en mängd olika teatrar, i musikaler och utställningar i Sverige, men också på andra platser i världen.