Lennart Hellsing 1919 – 2015

"En hälsning från Lennart Hellsing"

 

På detta underfundiga och mycket karaktäristiska sätt signerade Lennart Hellsing sina böcker. Hur många böcker han signerade under sin författargärning kan vi knappast ens försöka uppskatta – en siffra som antagligen skulle göra många författarkollegor gröna av avund!

 

Lennart Hellsings språk är både livligt, muntert och drastiskt. Han experimenterade med språket, lekte med ord och verbformer och tänjde gränserna, som i Sjörövarbok (1965) där han använder sig av praktiskt taget alla rörelseverb som finns på svenska! I den sista boken Skor (2014) är det adjektiven som inspirerat honom. Lennarts första bok gavs ut 1945, en diktsamling med titeln Akvarium. Samma år debuterade Lennart också som barnboksförfattare med Katten blåser i silverhorn på KF:s förlag.

 

Lennart Hellsing har skrivit över hundra böcker för barn och översatt och tolkat nästan lika många, framför allt från engelskan. Innehållet i Lennarts böcker är både burleskt och allvarligt, som begravningsparodin i Boken om Bagar Bengtsson (1966). I Bananbok (1975) och Ägget (1978) tar han upp de stora existentiella livsfrågorna och vänder sig till både barn och vuxna. Hans förkärlek för äventyrliga resor och dragning till Orienten märks tydligt i flera böcker, bland annat i Kanaljen i Seraljen, Fabel från Babel och Sand i sandalerna.

 

Hellsings ABC-bok var när den kom 1961 ett tidigt interaktivt medium för att göra det roligt att lära sig läsa. Många av hans egna figurer finns med i ABC-boken: Krakel Spektakel, Daniel Doppsko och Bagar Bengtsson. De kommer också igen på ett av de första CD-spelen för barn i Sverige: Krakels ABC, Storm över Allemansland (1998).

 

Lennart Hellsing startade 1955 ett skivbolag, Snurrskivan, där han under tjugo år producerade dramatiserade berättelser och sånger för barn.