Per Brinkemo

Media

Pressbilder

Ahmed gjorde allt för att passa in i det svenska samhället. När han var tretton sa föräldrarna att de skulle resa tillbaka till Somalia under förespeglingen att de skulle leta efter släktingar. Men Ahmed övergavs i Mogadishu, en laglös stad. Ahmed beslöt sig för att försöka fly. Efter ett år hade han lyckats tjäna ihop pengar för att ta sig till grannlandet Etiopiens huvudstad Addis Abeba där närmaste svenska ambassad låg. Han saknade pass, rättigheter, ägodelar, och fick beskedet att han inte kunde få nytt pass utan minst en förälders namnunderskrift. Men föräldrarna hade lämnat Sverige och myndigheterna gjorde inte vad de kunde för att försöka finna dem.

Ytterligare ett år senare fick journalisten Per Brinkemo höra talas om den övergivna pojken. Efter att ha skrivit om Ahmed i tidningen tog det nu bara ett par veckor för myndigheterna i Sverige att ordna de papper som krävdes för att Ahmed skulle få komma hem till Sverige.

Relaterat

Dumpad

Om boken

Ahmed gjorde allt för att passa in i det svenska samhället. Han var ett lyckat fall av integrering. Men föräldrarna som kom från Afrikas horn, ett krigshärjat svältdrabbat nomadsamhälle, begrep sig inte på den västerländska kulturen. Efter år av familjekonflikter beslöt sig familjen för att åka tillbaka till Somalia med förespeglingen att man skulle träffa släktingar. Istället övergavs Ahmed i Mogadishu, en laglös stad, som alla hjälporganisationer lämnat på grund av säkerhetsrisken. Ahmed beslöt sig för att fly landet. Efter tretton månaders slavarbete hos främlingar hade han tjänat ihop tillräckligt med pengar för att ta sig till grannlandet Etiopiens huvudstad Addis Abeba, där närmsta svenska ambassad låg. Han saknade pengar, pass, rättigheter, ägodelar och fick beskedet att han så länge inte minst en av föräldrarna skrev under passansökan kunde komma hem. Problemet var att föräldrarna hade lämnat Sverige och ingen visste var de fanns. Inte heller hade man försökt finna dem. Efter ännu ett år av ovisshet fick journalisten Per Brinkemo höra talas om den övergivna pojken, han åkte ner till Addis Abeba och letade reda på Ahmed. Efter att ha skrivit om fallet i tidningen tog det plötsligt bara ett par veckor för myndigheterna i Sverige att ordna de papper som krävdes för att Ahmed skulle få komma hem till Sverige. Boken kom ut första gången 2004, men är lika aktuell i dag.

Ahmed Hassan Ali, Ahmed Haji Elmi, Per Brinkemo

Dumpad