Herman Melville

Media

Pressbilder

Relaterat

Moby Dick, den vita valen

Om boken

Vår populära Äventyrsklassiker-serie utökas med den kusliga historien om den gåtfulla vita valen. Moby Dick handlar om kaptenen som offrar sina sjömäns liv för att straffa en val som huggit av honom ena benet. Herman Melville (1819-1891) bodde i Nordamerika. Han hade själv erfarenhet av livet till sjöss, bl.a. på ett valfångsfartyg. I sina spännande böcker berättar han mycket som kunde vara hämtat ur hans eget liv. Där finns också en del samhällskritik. Melville vände sig bl.a. mot kolonialism och rasistiska tankegångar. Moby Dick är Herman Melvilles mest kända bok.

Maj Bylock, Herman Melville

Moby Dick, den vita valen