Mats Kempe

Foto av:

Maria Annas

Mats Kempe, född 1966, debuterade med den kritikerrosade novellsamlingen Jag minns aldrig mina drömmar (1996). Hans litterära stil kan beskrivas som prosalyrisk med att särskilt sinne för vardagliga stämningar och känslolägen där det outtalade får stor betydelse.

Efter romandebuten Vänd dig mot de älskade (1998) och novellsamlingen Saknar dig sällan så mycket som nu (2001) kom den täta kortromanen I ett fönster nära solen (2004), där han på sitt karakteristiskt lågmälda och samtidigt intensiva sätt berättar om en familjeidyll som visar sig ha en del mörka stråk under ytan. Berättelsens huvudperson är en ung pojke på väg in i puberteten. Familjerelationer är också ett genomgående tema i Tiden angrips först, resten är oviss väntan (2008) och Nattlampan tänd och dörren på glänt (2011).

Mats Kempe har också arbetat som översättare från norska och som lärare på Wiks folkhögskola, Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö. Han var under en period Sveriges författarförbunds internationelle sekreterare. Sedan några år är han bibliotekarie på Världsbiblioteket i Stockholm.

Mats Kempe utsågs till 2012 års Ludvig Nordström-pristagare med motiveringen:

"För att han under snart två decennier med obönhörlig konsekvens och på ständigt nya sätt har prövat novellgenrens möjligheter, ända till att i den senaste samlingen ha töjt dess gränser till det omöjliga, till ett uppmärksamt lyssnande som söker låta flickors röster höras i och genom den manlige författarens, och förälderns, text."