Erland Hofsten

Media

Pressbilder
Erland Hofsten är författaren bakom Svensk befolkningshistoria: några grunddrag i utvecklingen från 1750*. Andra exempel på hans författarskap är Befolkningslära: demografi för lekmän och Demografins grunder.

Erland Hofsten ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv åt befolkningsstatistiken och ansågs vara dåtidens främste expert på detta område. Han var byråchef i Socialstyrelsen 1947-1962 samt byråchef och demograf vid Statistiska Centralbyrån.

För svenska folket blev Erland Hofsten främst känd genom sitt deltagande i valvakor i tv under 60- och 70-talen.