Lena Kåreland

Media

Pressbilder

Lena Kåreland är professor emerita i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Hennes forskning ligger huvudsakligen inom det litteratursociologiska området och är främst inriktad på barnlitteratur.

Relaterat

En sång för att leva bättre

Om boken

I sju kapitel belyser litteraturvetaren Lena Kåreland de bärande linjerna, återkommande teman och motiv i Hellsings verk för barn och vuxna. Hon analyserar hans persongalleri, visar ur han spränger gränser och lekande lätt förflyttar sig i tid och rum, vilken betydelse rörelsen och det teatrala har i hans diktning, hur han leker med språket och för in nya begrepp i barnkammaren. Hans betydelse för svensk barnlitteratur kan inte överskattas och här får vi en kunnig och inspirerande vägledning in i hans verk.

Lena Kåreland

En sång för att leva bättre