Lena Walter-Lax

Media

Pressbilder

Relaterat

Vända livet

Om boken

Siv Widerberg tillhör ?de brinnande?. Hennes engagemang för de utsatta i samhället tar sig olika uttryck men är alltid konstant. Nu har hon intervjuat två nyvunna vänner, två människor som på olika sätt höll på att hamna alldeles snett, men som besinnat sig, frigjort sig från sin svåra barndoms- och ungdomsupplevelser och vänt livet.

Siv Widerberg, Carl Wennerstrand, Lena Walter-Lax

Vända livet