Anna-Malin Karlsson

Media

Pressbilder
Anna-Malin Karlsson är professor i modern svenska vid Södertörns högskola. Hon har forskat om personliga hemsidor, om skriftbruk och texter i arbetslivet och om funktionell grammatik. Särskilt intresserad är hon av hur språket är med och skapar vår sociala verklighet.

Relaterat

Navel fram och prutt där bak

Pija Lindenbaum, Anna-Malin Karlsson, Maria Borelius

Navel fram och prutt där bak