Thorbjörn Nilsson

Media

Pressbilder
Thorbjörn Nilsson är översättare och redaktör med breda erfarenheter från arbete med allt ifrån ordböcker och facköversättningar till filmtextning och teknisk dokumentation.