Jan von Bundsdorff

Media

Pressbilder

Jan von Bonsdorff är konstvetare, sedan 2004 professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning berör främst medeltidens konst, både i Skandinavien och Europa.