Ingrid Olsson och Petrus Dahlin nya ledamöter i Svenska Barnboksakademin

2017-06-07

Foto av :

Foto: Leif Hansen
Svenska Barnboksakademin hälsar två nya ledamöter välkomna. Ingrid Olsson kommer att inneha stol nummer 14 och Petrus Dahlin stol nummer 15.

Svenska Barnboksakademin instiftades 1989 med syfte att främja god barn- och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande. Akademin arbetar på en rad olika områden. Bland annat uppvaktar den makthavare, anordnar seminarier för bibliotekarier och lärare och delar ut ett årligt "Eldsjälspris". I Svenska barnboksakademin sitter arton författare och illustratörer, som arbetar med barn- och ungdomsböcker.

Johanna Thydell och Pernilla Stalfelt lämnar Barnboksakademin för denna gång.