Pippi Långstrump stöttar flickor på flykt

Publicerad:

2020-01-14

I år är det 75 år sedan den första boken om Pippi Långstrump gavs ut. Med anledning av jubileet lanserar Astrid Lindgren AB och Rädda Barnen den globala kampanjen <a data-tabindex-counter="1" data-tabindex-value="none" href="http://pippioftoday.com/" tabindex="-1" target="_blank">Pippi of Today</a>, ett samarbete för att med gemensamma resurser skapa uppmärksamhet och samla in pengar till Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.


– I en värld med allt starkare strömningar av nationalism och främlingsfientlighet vill vi lyfta vårt gemensamma ansvar för alla barn och visa på deras styrka och potential. Vi vill använda Pippi för att ge stöd till de flickor som behöver det allra mest. Göra deras röster hörda, stötta dem genom Rädda Barnens verksamhet och med Pippi som förebild ge dem styrka och hopp, säger Olle Nyman på Astrid Lindgren AB.

För 75 år sedan kom böckernas Pippi Långstrump, världens starkaste flicka, ensam till en helt ny stad. Idag tvingas miljoner flickor att lämna sina hem och flytta, inte bara till nya städer, utan också till nya länder. För att tackla utmaningar och finna vägen mot en ljusare framtid krävs styrka, mod och hopp. Med kampanjen Pippi of Today vill Astrid Lindgren AB stötta Rädda barnens arbete för att ge dessa flickor möjlighet till en framtid.

Fler människor tvingas på flykt än på mycket länge och antalet flickor på flykt är rekordhögt.
Inte sedan andra världskriget har fler människor tvingats på flykt, och en särskilt utsatt och bortglömd grupp bland dessa är kvinnor och flickor. Flickor på flykt löper större risk för olika former av våld och exploatering, som till exempel sexuellt våld men också utebliven skolgång och barnäktenskap.

– Barns rättigheter vet inga gränser, barn har samma rättigheter oavsett var de befinner sig. Vi är oerhört glada att Astrid Lindgren AB vill vara med och uppmärksamma den här viktiga frågan.Under 2019 intervjuade vi flickor från många olika länder för att bättre förstå vad de får utstå och hur vi bäst når dem med rätt insatser. Men det finns fortfarande för lite statistik och kunskap om flickors specifika situation. Med pengarna som samlas in kommer vi att kunna fylla dessa kunskapsluckor och utöka vårt arbete för flickor på flykt, säger Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda Barnen.

Många företag världen över sluter upp i den internationella kampanjen Pippi of Today som äger rum i b. a. Norden, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Schweiz. I kampanjen deltar många företag från Sverige och resten av världen som alla har valt att engagera sig för att samla in pengar. Alla pengar som samlas in under Pippi of Today-kampanjen går oavkortat till Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.

– Efter 75 år som barnbokskaraktär har Pippis betydelse som förebild och symbol för flickors rättigheter och självständighet bara vuxit runtom i världen. Att bidra i kampanjen Pippi of Today för utsatta flickor på flykt är angeläget och självklart för oss som dagligen arbetar med utgivning och försäljning av Pippiböckerna och andra produkter i Pippis anda, säger Ann Sköld, förlagschef på Rabén & Sjögren.

Pippi of Today – För flickor på flykt