Alfons Åberg väcker experimentlustan

Foto av :

© Bok-Makaren

Publicerad:

2020-08-12

Alfons Åberg är nyfiken och funderar mycket på hur saker är och fungerar. Och varför det är som det är. Det har inspirerat till en helt ny temabok med spännande aktiviteter att göra hemma i köket. I boken introduceras på ett lustfyllt sätt grundläggande kemi anpassat för barn i förskoleåldern.

I Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg lämnas alltid plats för nyfikenhet. Vardagen är full av klurigheter och saker att undra och förundras över, som gas, molekyler och densitet. I den nya boken Alfons Åberg undersöker och experimenterar klurar Alfons på varför regnet stelnar till is, men smälter när man tar in det i lägenheten och varför det kommer rök ur kastrullen när pappa kokar vatten?

Alfons är lite som en forskare: de ställer frågor och söker svar. Precis som Alfons. Och så skriver de ner sin fråga. Eller ritar. Sedan försöker de klura ut vad svaret kan vara utifrån vad de redan vet. När de försökt lista ut det så undersöker de om det var så som de trodde, de undersöker och experimenterar, testar och provar. Och till sist skriver de ner vad som hände och ser vad de kommer på – det blir en alldeles egen vetenskapsbok.

– Ordet ”Varför?" är ett centralt ord i ett barns ordförråd, men lika viktigt för en kemist och en forskare. De vill vi hylla. Detta är en kladdig och rolig experimentbok och om man vill lära sig mer om densitet, gas och molekyler så går det också i denna nya bok om Alfons Åberg, säger Josefin Svenske, förläggare.

”När Alfons funderar på olika frågor kring kamrater, krig, hungersnöd, presenter, luften vi andas, smått och stort, mod, spöken, magi och tjuvar så gör blivande och färdiga kemi-ingenjörer också det.”
Leif Åhman, Prefekt Kemi och kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola (citat ur talet ”Skulle Alfons Åberg bli en bra Chalmerist?”)

Temaboken är tänkt för barn mellan 3-6 år och visar enkla experiment tillsammans med Alfons av saker som redan finns hemma samt introducerar grundläggande kemiska begrepp. Boken har faktagranskats av Per Lincoln, Chalmers tekniska högskola. Efter Gunilla Bergströms bokfigur Alfons Åberg, © Bok-Makaren.

 


 

 

Relaterat

Alfons Åberg undersöker och experimenterar

Om boken

Alfons funderar och klurar mycket på varför saker är som de är. Varför smälter isbitarna i saften och varför kommer det rök ur kastrullen när pappa kokar vatten? Gör enkla experiment tillsammans med Alfons av saker som redan finns hemma. Upptäck gas, molekyler och hur saker funkar.

Temabok med fokus på experiment och undersökande hemma i köket.

Gunilla Bergström

Alfons Åberg undersöker och experimenterar