Norstedts Förlagsgrupp ansluter sig till Science Based Target

Publicerad:

2021-10-20

Metoden syftar till att sätta vetenskapligt förankrade utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Science Based Target är ett mål som företag sätter upp för att kunna mäta att utsläpp av växthusgaser minskar. Metoden är att sätta vetenskapligt förankrade mål i linje med Parisavtalet, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Norstedts Förlagsgrupp har inventerat utsläppen i hela vår värdekedja och har tagit fram en handlingsplan för att minska våra utsläpp.

Varför har Norstedts Förlagsgrupp valt att ansluta sig till Science Based Target? 

– För att det är ett tydligt mål, som används av många företag och branscher i hela världen, säger Olle Lidbom, kommunikationschef Norstedts Förlagsgrupp. Det är ett mål som är kopplat till att den globala temperaturökningen inte ska rusa iväg, och vi ser att vi med vårt arbete på förlagen kan bidra till att nå det målet. 

Varför är klimatarbetet viktigt för Norstedts Förlagsgrupp och bokbranschen?

– Alla företag och individer måste bidra till att minska klimatpåverkan. Bokbranschen är kanske inte den värsta klimatboven, men vi kan precis som alla andra bidra genom att förbättra våra transporter, trycka mer klimatvänligt och producera pappret på ett sätt som minskar klimatavtrycket.

Vilka fördelar finns med att ansluta er till Science Based Target?

– Det ger en tydlig riktning för vårt hållbarhetsarbete och tydliga mål som vi kan mäta. Vi gillar uttrycket ”blir det inte mätt, blir det inte gjort”. Målen inom Science Based Target kommer vara ett bra sätt att mäta och därmed få saker gjorda.

Vilka utmaningar ser ni?

– Vi som förlag har mest klimatpåverkan i transporter och det papper som produceras för våra böcker. Trots att vi är en av Sveriges största förlagsgrupper är vi en liten fisk i en stor damm. För att kunna förändra behöver vi samarbeta med andra förlag i och utanför Sverige.