Därför behövs skolbibblan!

Publicerad:

2024-03-11

De flesta är eniga om att satsningar på skolbibliotek är bra. Men är det bara en känsla? Eller finns det underlag i internationell forskning? Det blir ett rungande ja-svar på det sistnämnda. En del kritiker menar dock att det kan vara svårt att isolera effekterna av ett skolbibliotek från andra faktorer som påverkar elevers prestationer. Men generellt sett finns det stöd för tanken att ett välfungerande skolbibliotek bidrar till en positiv inlärningsmiljö – och till högre akademiska prestationer. Om man vill sikta så långt.

Här är några av de viktigaste effekterna när det gäller skolbiblioteks påverkan på elevers lärande och prestationer.

1. FÖRBÄTTRAR LÄSFÖRSTÅELSEN

Amerikansk forskning har visat på ett starkt samband mellan testresultat och i vilken grad rektorn eller lokalpolitiken värderar och stöder skolbiblioteket. Bland annat hade delstater som anställt fler skolbibliotekarier mellan 2005 och 2009 större ökningar av resultat i NAEP:s läsförståelsetest – landets motsvarighet till nationella prov – för åk 4. Delstater som dragit ner på skolbibliotekarier upplevde mindre ökningar eller direkta minskningar i resultat. Källa: School Libraries Work! (2016) från Scholastic.

2. UTVECKLAR STUDIETEKNIK

Skolbibliotek kan fungera som en resurs för att förbättra elevernas studiefärdigheter. Genom att erbjuda facklitteratur och utbilda inom informationssökning kan skolbiblioteket hjälpa elever att utveckla viktiga akademiska färdigheter. En rapport framhäver även hur skolbibliotek spelar en nyckelroll för att stödja elever med olika inlärningsstilar och behov. Källa: Impact of School Libraries on Student Achievement (2011).

3. GER AKADEMISKA FRAMGÅNGAR

Forskning har sett tydliga kopplingar från skolbibliotek och bibliotekspersonal till akademiska framgångar senare i livet. Skolbibliotek är grundläggande för att utveckla engagerade läsare som har förmågan – och lusten – att läsa och lära även efter avslutad grundutbildning. Källa: The School Library Impact Studies (2013) utförd av Library Research Service.

4. STÄRKER OFTA UTSATTA GRUPPER

En sammanställning av 34 forskningsrapporter i USA pekar på att fördelarna med bra skolbiblioteksverksamhet är starkast för elever i olika riskgrupper eller skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Särskilt belyser man skolbibliotekens betydelse för informationskompetens. Källa: Why School Librarians Matter: What Years of Research Tell Us (2016), som sammanfattar forskning från 2000 till 2016.

… OCH SÅ EN STUDIE SOM PEKAR PÅ MOTSATSEN Ett stort randomiserat experiment i Indien fann att bemannade skolbibliotek inte hade några effekter alls på elevers läsförståelse. Och ännu värre: Regelbundet besökande bibliotekarier, som tog med sig ett mobilt skolbibliotek, hade faktiskt en negativ påverkan. Källa: The Effects of School Libraries on Language Skills: Evidence from a Randomized Controlled Trial in India (2013).

Ur Tidningen Läslust, våren 2024.