Hållbar produktion

Läs mer

Gröna spåret till en schysst bok

När du håller en bok i din hand möter du inte bara en författares ord på papper. Våra böcker tas fram längs ett grönt spår från skog till nattduksbord.

I tryckeriet möts fantasi och intellekt, hantverk och logistik, teknik och natur. Att ge ut en bok med hänsyn till människor och omvärld ställer krav på alla de trådar som löper samman när boken tar form i tryckeriet.

Vägarna är inte alltid enkla och valen inte alltid givna. Ibland måste motstridiga beslut vägas mot varandra för att den bok du slår upp i din läsfåtölj ska vara så miljömässigt hållbar som möjligt. I varje steg måste avvägningar göras.

Redan när författaren satt punkt och skickat sitt manus börjar vi tänka på hållbarheten: Hur ska boken se ut, ska den vara stor och färgglad eller mindre och mer anspråkslös? Ska den ges ut som ljudbok? Redan då avgörs hur den kommer att påverka miljö och klimat.

En boks miljöpåverkan ligger i papperstillverkning, tryck och transporter. Och allt hör ihop, de tre processerna kan inte köras oberoende av varandra. Ett bra beslut i ett led kan vara dåligt i ett annat. Det gäller att hitta en medelväg som är bäst totalt.

Papper, tryck och transport står vardera för ungefär en tredjedel av en boks klimatavtryck, i kedjan från skogen till läsaren. Mest kan vi påverka avtrycket genom att välja vilket papper som boken trycks på.

All råvara kommer från skogar som certifieras enligt FSC-standarden för hållbart skogsbruk, oavsett var pappret tillverkas. Mest är det svenska och finländska skogar, och målet är att transporterna till pappersbruk inte blir onödigt långa.

Pappersbruk som Norstedts Förlagsgrupp anlitar undviker att köpa råvara från skogar med höga biologiska värden eller ovarsam förvaltning. Bruken jobbar aktivt med att sänka sin energiförbrukning och använda grön energi som träpellets och vattenkraft. Mindre vatten förbrukas tack vare bland annat återanvändning.

Det papper som ger minst avtryck på miljön görs av mekanisk massa, trä som har finhackas och sätts ihop med bindemedel. Finare papper görs av kemisk massa, där träet löses upp i molekyler. Eftersom kemikalier används påverkas miljön mer, men nordiska bruk ligger i världstopp när det gäller låga utsläpp. Pappersbruk slukar energi, men eftersom mycket av den svenska energin är förnybar blir klimatavtrycket ändå förhållandevis lågt i Sverige.

Vilket papper vi väljer beror på vilka sorts böcker som ska tryckas. Både kvaliteten och vikten påverkar avtrycket.

Större böcker med färgbilder trycks på tjockare kemiskt papper. Tyngre papper är ett minus i frakten, som betalas efter sträcka och vikt. Men i omfångsrika fyrfärgsböcker med många bilder krävs tjockt och vitt papper för att färgbilder ska bli bra. Det har också nackdelen att blekning av papper ger mer utsläpp.

Papprets klimatavtryck kan minskas på andra sätt. Ett är att mixa mekanisk och kemisk massa, ett annat är att göra kemiska papper tunnare så länge inte text eller bilder syns igenom. Här gäller det att göra en avvägning: Tunna papper av kemisk massa kan vara bättre för klimatet än tjockare papper av mekanisk massa.

I enklare böcker utan bilder går det bra med tunnare trähaltigt papper. Norstedts har de senaste åren ökat andelen trähaltigt papper, som också finns i olika kvaliteter med skilda klimatavtryck. Över hälften av utgivningen är i svartvitt.

Med pappersbrist i världen är det inte alltid lätt att hitta leverantörer med bäst miljöprofil, men målet är att hela tiden öka andelen kvaliteter med lägre avtryck. De största tryckerierna tar fram hållbarhetsindex för olika papperskvaliteter och kan beräkna klimatavtrycket för varje utgåva. Där ingår även transporter av papper till tryckeriet och böcker till lagret.

Norstedts Förlagsgrupp jobbar för att öka andelen förnybar energi hos både pappersbruk och tryckerier. Inga konkreta krav anges, och det sker en kontinuerlig dialog i frågan.

Vi samarbetar bara med certifierade tryckerier som jobbar aktivt med miljöfrågor och strävar efter att bli klimatneutrala. Förlagsbranschen blir ständigt alltmer storskalig och utlokaliserad, och det är svårt att hitta svenska tryckerier som klarar tillräckliga volymer.

Presentböcker i små upplagor kan tryckas i Sverige, men all pocketutgivningtrycks i Lettland. Ungefär 80 procent av våra böcker produceras på tryckeriet Levonia i Riga, som är ett av de största i Europa och som bara använder norsk naturgas som energikälla.

Att lägga många ägg i samma korg kan verka riskabelt, men inarbetade kanaler sparar både tid och pengar. En långvarig relation gör det också lättare att ställa krav på både miljö och arbetsförhållanden.

Storskalighet kan vara en tillgång även på andra sätt. Via Speed Group samordnar Norstedts Förlagsgrupp lagerhållning och transporter till återförsäljare effektivt. Företaget använder övervägande förnybar energi i sina lager och har bland annat bytt lysrör mot lågenergilampor, som släcks då inget arbete sker i lagerdelarna.

Det största lagret är självförsörjande på el, tack vare 60.000 kvadratmeter solceller på taket – de ger rent av ett överskott. Målet är att alla lager ska vara klimatneutrala 2025.

Speed Group anlitar å sin tur speditörer som DHL, PostNord och Schenker för transporter.

Volymerna hålls nere genom att mängden luft minskas i kartongerna. Bubbelplast byts mot papper, kartonger kapas till efter innehållets mängd.

Speed tar även hand om avfall som pallar, emballage och fyllnadsmaterial, som i första hand går till återanvändning. Makulaturen – returnerade böcker – materialåtervinns och blir till kartonger, toalettpapper och annat.

Norstedts Förlagsgrupp jobbar enbart med leverantörer som har skrivit på vår uppförandekod med krav på föreningsfrihet, kollektivavtal och förbud mot diskriminering. Målet är också att använda tryckerier i närområdet, dit Baltikum räknas.

Vi trycker numera inga böcker i Kina, sedan produktionen av pekböcker i kartong flyttats till Baltikum. I Kina görs nu bara pussel, spel och annat som inte är böcker, ofta i samproduktion med internationella förlag som gör inspektioner och ser att sociala och etiska regelverk följs.

Den långa frakten med containerfartyg ger ett förhållandevis litet klimatavtryck, särskilt när olika produkter samlas och packas smart. Men bäst är kortare transporter, som också sparar tid. Att få hem produkter från Asien kan ta upp till fyra månader.

Att samla produktionen på färre ställen gör transporterna mer hållbara generellt: Det är bättre att fylla en stor transport, och vid behov koppla på ett extra släp, än att köra flera mindre. Över Östersjön sker transporten med fartyg. Dialogen om leverantörers och transportörers energianvändning gäller också vilka bränslen de kör sina fordon på. I dag används diesel, men utvecklingen går mot el- och hybridalternativ. Pappersbruk använder sig dock av tåg då det är möjligt.

Även i det lilla driver Norstedts Förlagsgrupp ett ambitiöst miljöarbete. I förlagshuset på Riddarholmen används bara grön el. Vatten för värme eller kylning tas direkt ur Mälaren. Vår värmepump gör att utsläppet av växthusgaser minskats med en tredjedel. När Mälarvattnet är för kallt köps fjärrvärme. En ny och effektivare anläggning för inomhusklimat köptes in sommaren 2021.

På kontoret lägger vi stor vikt vid att all kontorsmateriel, lunchrester och annat källsorteras, inklusive organiskt material.

Det gröna tänket stannar dock inte vid själva kontoret. Personalens resande minimeras och ingen flyger längre inrikes. Första alternativet är alltid tåg, även till Köpenhamn. Till och med till den stora bokmässan i Bologna har personal åkt tåg.