Laurent de Brunhoff

Media

Pressbilder

Jean de Brunhoff, 1899-1937 och Laurent de Brunhoff, f 1925.
Första bilderboken om Babar utkom 1931, men nådde Sverige först mot andra världskrigets slut. Brunhoff målar upp en småborgerlig utopi av ett fredligt samhälle med lagom materiellt välstånd och andlig frihet. Berättelserna om den lille elefanten Babar och hans familj och vänner förmedlar stor värme och trygghet, identifikationsmöjligheterna är väl tillgodosedda i de situationer ur familje- och samhällsliv som skildras. Stilen är personligt naivistisk, figurerna tecknas i en sammanhängande, mjuk kurva, detaljarbetet är omsorgsfullt, färgerna lysande. Bild och text är integrerade i en grad som bara inträffar när bildkonstnären även berättar i ord.

Sedan 1940-talet har Laurent de Brunhoff med växlande framgång fortsatt faderns verk dock utan att visa samma konstnärliga lätthet och genialitet.
Laurent färdiggjorde en del ofullbordade böcker efter fadern och tecknade och utgav flera egna Babarböcker. Så småningom har Babar kommit att kommersialiseras i tecknad serieform i TV och i ett otal upplagor i diverse formatet som skiljer sig från det ursprungliga stora bilderboksformatet.

Relaterat

Laurent de Brunhoff

Babars räknebok