”Livskraftigt, angeläget, snurrigt, tjurigt och roligt”

Foto av :

Kajsa Göransson

Publicerad:

2019-10-11

Berör och förstör består av 79 dikter av svenskspråkiga poeter, i urval av Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar. Nu hyllas boken av en samstämmig kritikerkör!

Berör och förstör är en efterlängtad uppföljare till antologin Kärlek och uppror (En bok för alla) som gavs ut för trettio år sedan. Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar har tillsammans läst in sig på egna favoriter, men också nya författarskap och bland annat sökt efter det som kan vara vägar in i ett poesiläsande. Nu hyllas de för sitt urval.

Daniel Sjölin rubricerar sin recension i Nordvästra Skånes Tidningar med orden ”livskraftigt, angeläget, snurrigt, tjurigt och roligt” och skriver att boken är ”komponerad med en suverän fältkunskap och absolut gehör.”
”Aldrig förr har jag sett dessa dikter i en så kraftfull dager, befriade från sin egen tidigare kontext”, fortsätter han och skriver vidare att ”svensk samtidspoesi sällan har framstått som så livskraftig, angelägen, snurrig, tjurig, rolig och befriad från sin egen finhet – i ett så behändigt kort format.” 

I Aftonbladet kallar Therese Eriksson boken för ”en liten skatt” och skriver att bara innehållsförteckningen gör henne oväntat rörd, ”kanske för att det är så kraftfullt att se så många av vår samtids viktigaste poeter radas upp efter varandra, namn efter namn.” Hon skriver vidare att ”Farrokhzad och Folkhammar har gjort ett digert jobb med urvalet.”

Expressens Hanna Johansson prisar även hon urvalet i boken och tillägger att Farrokhzad och Folkhammar ”briljerar” i presentationen av materialet. Hon menar att de litar på antologins unga läsare, att de tycks säga: ”detta tillhör dig, det här kan du bringa mening i på ditt eget sätt.”

Björn Kohlström menar att Berör och förstör ”håller också för vuxna läsare, och ger en förträfflig provkarta på var svensk poesi står 2019.”

”Till alla lärare, rektorer och skolbibliotekarier där ute: Köp in ”Berör och förstör” i klassuppsättning!”, uppmanar Lydia Wistisen i Dagens Nyheter.

Relaterat

Berör och förstör

Om boken

"När vi var tonåringar fick vi Kärlek och uppror i våra händer. Den innehöll 210 dikter för unga, skrivna av moderna och samtida svenskspråkiga poeter. När vi läste den förstod vi att poesi kunde se ut hur som helst. Att den kunde vara omedelbar, oberäknelig, obehaglig och otrolig. Att den kunde spegla sådant vi trodde att vi var ensamma med. Tilltala sidor hos oss som vi inte visste fanns och förändra vår blick på ett ögonblick. Vi förstod att vi behövde dikten, att den möjliggjorde för oss att undersöka och erfara världen med språkets hjälp."
Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar

I år är det trettio år sedan Kärlek och uppror (red. Siv Widerberg och Anna Artén) utkom 1989. Därför är det hög tid för en ny antologi med dikter för unga (och lite mindre unga). Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar har gjort urvalet till denna samling med svenskspråkiga poeter. Berör och förstör presenterar nya dikter för unga och tar död på myten att poesi är något obegripligt och till för endast ett fåtal.

Kristofer Folkhammar, Athena Farrokhzad

Berör och förstör

Relaterade artiklar

”Livskraftigt, angeläget, snurrigt, tjurigt och roligt”

Berör och förstör består av 79 dikter av svenskspråkiga poeter, i urval av Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar. Nu hyllas boken av en samstämmig kritikerkör!