Liza Haglund

Foto av:

Cato Lein

"En del menar att filosofi är tråkigt och onödigt. Vi menar precis tvärtom. Filosofiska samtal kan vara såväl viktiga, spännande och roliga – även för barn och unga."

Sedan flera år tillbaka är Liza och Anders J. Persson samtalsledare för barns och ungdomars filosoferande vid Södra teatern i Stockholm. Till vardags arbetar Liza inom lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Anders är universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet. Självklart! Inte? är deras andra gemensamma bok.

Relaterat

Att tänka noga

Om boken

Vem är jag? Är kunskap alltid bra? Vad är sanning?
Filosofi är att tänka noga, att ifrågasätta och gå till botten med svåra frågor, frågor som döljer sig bakom helt vardagliga saker.

Att tänka noga. En filosofibok är en introduktion för mellanstadiebarn att tänka filosofiskt. Boken tar ett enkelt och lättfattligt grepp om ett komplext ämne. Boken är ingen filosofihistoria, utan är uppbyggd kring konkreta frågor: Har vi någon fri vilja? Vad betyder orden? Vad är det för skillnad på fakta och värderingar? Vad är rättvisa egentligen? Är det att dela efter hur mycket man behöver? Att dela utifrån vad man kan sägas förtjäna? Att ge till den som blir gladast? Att den som hittar något först får det? Att alla alltid delar lika?

"Att tänka noga tar barnen på allvar. Det är gott så!"
Helsingborgs Dagblad

Liza Haglund, Li Söderberg

Att tänka noga