Liza Haglund

Foto av:

Cato Lein

"En del menar att filosofi är tråkigt och onödigt. Vi menar precis tvärtom. Filosofiska samtal kan vara såväl viktiga, spännande och roliga – även för barn och unga."

Sedan flera år tillbaka är Liza och Anders J. Persson samtalsledare för barns och ungdomars filosoferande vid Södra teatern i Stockholm. Till vardags arbetar Liza inom lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Anders är universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet. Självklart! Inte? är deras andra gemensamma bok.

Relaterade produkter

Att tänka noga

Om boken

"Den här boken handlar om filosofi. Om frågor som är svåra att svara på och som döljer sig bakom helt vardagliga saker. Man kan tänka på filosofi som något man gör. Man funderar noga över svåra frågor."Att filosofera är att försöka tänka noga. Att ställa frågor och försöka gå till botten med saker och ting. Stanna upp och reflektera, fortsätta fråga och vara kritisk. Boken tar ett enkelt och lättfattligt grepp om ett komplext ämne. Det är ingen filosofihistoria, utan den är uppbyggd kring konkreta frågor: Har vi någon fri vilja? Vad betyder orden? Vad är det för skillnad på fakta och värderingar? Vad är rättvisa egentligen? Att dela utifrån vad man kan sägas förtjäna? Att ge till den som blir gladast? Att den som hittar något först får det? Att alla alltid delar lika?Att tänka noga är en introduktion för mellanstadiebarn att tänka filosofiskt. Boken kom ut första gången 2001.

Liza Haglund, Li Söderberg

Att tänka noga