Christer Öhman

Media

Pressbilder
Född 1941, fil dr och docent i historia vid Uppsala universitet. Tjänstgjort som universitetslektor därstädes sedan 1976, men har undervisat också inom utbildningen av förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare.
Forskningar inom svensk stadshistoria och historiedidaktik. Författat läroböcker i historia för grundskolans mellanstadium och högstadium. Medverkade vid planeringen av museiutställningen Den Svenska Historien (Historiska museet och Nordiska museet, Stockholm, 1993-1994).

Relaterat

Barnens världshistoria. D. 6

Om boken

Sista och sjätte delen av Barnens Världshistoria börjar med det dramatiska skottet i Sarajevo. Och historien rullar vidare. Aldrig har förändringarna varit så många och så snabba som under 1900-talet. Människorna får det materiellt bättre. De får mer kunskap, mer information ? grunden för all demokrati. Vi måste tro på en mänskligare värld!

Anders Nyberg, Jens Ahlbom, Christer Öhman

Barnens världshistoria. D. 6