Mats Söderlunds klimatfiction mer aktuell än någonsin

Publicerad:

2018-10-11

Efter en rekordvarm sommar och ny alarmerande FN-rapport står klimathotet åter i fokus. Ungdomsromanerna i Ättlingarna-serien är Mats Söderlunds sätt att skapa engagemang i frågan. Nu kommer andra delen i serien.

I januari i år släpptes Hotet, den första och hyllade delen i Ättlingarna-trilogin. Nu kommer den minst sagt spännande fortsättningen, Kampen.

Ättlingarna-serien utspelar sig i en närbelägen framtid där klimatkatastrofer är vardag och bristen på vatten har drivit stora delar av världens befolkning på flykt. Även om böckerna kan räknas som fantasy så utgår berättelsen från verkliga klimathot. Som den planerade Kallaksgruvan i Jokkmokks kommun, som har varit i centrum för en stor miljödebatt under sommaren.

– Just gruvprojektet i Kallak hotar vattenföringen i ett av Unescos världsarv – Laponia. Där ingår flera av Sveriges tidigaste och mest prestigefulla nationalparker: Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet. Det är ett område som ibland kallas för Europas sista vildmark och som också råkar utgöra scenen för Ättlingarna, säger Mats Söderlund.

Kampen har syskonen Jenny, David och Wilma fått veta att de tillhör folkslaget olus. Därför ser, hör och känner de saker som andra inte gör, och det är därför de kan hoppa längre och springa snabbare än alla andra. I tusentals år har olus levt sida vid sida med människorna och dolt sin rätta identitet, men nu är deras existens hotad och hemligheten på väg att avslöjas. Samtidigt förvärras läget i världen. Vattenbristen är akut och en zinkgruva planeras att öppna i Skellefteälvens strömfåra, vilket riskerar att förgifta Skellefteälvens och på sikt hela Bottenvikens vatten. Oroligheterna tilltar och syskonens mamma – som är klimatminister i regeringen – har bestämt sig för att kandidera till generalsekreterarposten i FN. Men vad händer om det avslöjas att hon inte är människa?

– FN:s egna experter räknar med en framtid där en lång rad av världens största städer riskerar att antingen stå under vatten eller helt utan vatten. Deras prognoser talar om att 40 procent av världens befolkning kommer att leva med akut vattenbrist år 2030, att vi kommer att ha 140 miljoner klimatflyktingar år 2050 och att havsytan stiger (minst) en meter till år 2100, säger Mats Söderlund. Jag ställer mitt hopp till hängivna forskare och engagerade ungdomar. Det som behövs allra mest just nu, är opinionsbildning. Något som huvudpersonerna i Ättlingarna blir experter på.

Sagt om Hotet, den första delen i Ättlingarna-trilogin:

Första delen i en skicklig dystopisk ungdomsbokstrilogi där klimatförändringarna gjort Norden extra viktigt med sin vattenreserv, samtidigt som gammal mytologi blir högaktuell i alldeles vanlig tonårsvardag.” /DN

En mästerlig ny miljödystopi.” /Borås Tidning

En spännande dystopi för unga vuxna, första delen av tre, där världspolitik, miljöhot, myter och vardagsliv blandas till en komplex historia.” /Skånska Dagbladet

 

 

Relaterat

Kampen

Om boken

Syskonen Jenny, David och Wilma har precis fått veta att de tillhör det uråldriga folkslaget olus. Det är därför de ser, hör och känner saker som andra inte gör, och det är därför de kan hoppa längre och springa snabbare än alla andra. I många tusen år har olus levt sida vid sida med människorna och dolt sin rätta identitet, men nu är deras existens hotad och hemligheten på väg att avslöjas.

Samtidigt förvärras läget i världen. Vattenbristen är akut och konflikterna och oroligheterna tilltar. Syskonens mamma - som är klimatminister i regeringen - har bestämt sig för att kandidera till generalsekreterarposten i FN. Men vad kommer att hända om det avslöjas att hon faktiskt inte är människa?

I den högteknologiska framtiden står vattenfrågan fortfarande i centrum, och slitningarna inom gruppen olus blir allt tydligare. Vissa vill leva i harmoni med människorna och använda sina resurser för att rädda världen, medan andra vill stiga fram och ta kontrollen, förinta mänskligheten en gång för alla. Men de har inte räknat med människornas skräck och avsky för allt som är annorlunda

Kampen är fortsättningen på den hyllade Hotet och andra boken i Ättlingarna-trilogin.

Mats Söderlund

Kampen

Relaterade artiklar

”Det har varit skrämmande hur fort verkligheten överträffat dikten.”

Nu kommer tredje och sista delen i kritikerhyllade fantasyserien Ättlingarna, där de norrländska älvarna, skogarna och fjälltrakterna hamnat i världspolitikens mitt. Kampen om naturresurserna rasar och mänsklighetens överlevnad står på spel i en värld där nordisk, samisk och grönländsk mytologi utgör klangbotten.